Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2019

pandapoo
7205 4afa 390
Reposted fromsavatage savatage viaensomme ensomme
pandapoo

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel viahavingdreams havingdreams
pandapoo
5285 2c8a 390
pandapoo
Bardzo boję się, że nie wykorzystam swojego życia na sto procent. Przeraża mnie fakt, że czas mija, a ja mam tyle do zrobienia. Tyle spraw chce załatwić, tyle miejsc odwiedzić, tyle zdań jeszcze nie wypowiedziałam. Jeszcze tyle chcę napisać, tyle przeczytać, tak wiele marzeń mam do spełnienia i taki ogrom piękna, które chciałabym ujrzeć.  Staram się jak mogę wykorzystać to życie, ale zawsze gdzieś w środku siedzi ten mały potwór, który mówi, że nie zdążę.  
— PIK

June 10 2018

pandapoo
4330 f10e 390
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
pandapoo
0290 3438 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viacheersbaby cheersbaby
6574 dbe3 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viacheersbaby cheersbaby
pandapoo
8349 42d7 390
Moje miasto takie piękne.
Reposted fromkatiuszak katiuszak viacheersbaby cheersbaby
pandapoo
5804 3216 390
Reposted fromnutt nutt viacheersbaby cheersbaby
pandapoo
0499 3c8e 390
Reposted fromonlyman onlyman viacheersbaby cheersbaby
pandapoo
4926 9756 390
Reposted fromSanthe Santhe viacheersbaby cheersbaby

June 27 2017

pandapoo
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromxcvbz xcvbz viasomebunny somebunny
pandapoo

Wiem tylko, że jednego dnia czuję się dobrze, życie jest słodkie i niczego mi nie potrzeba, a następnego rwę się do ucieczki, nie mogę znaleźć dla siebie miejsca i znowu się pogrążam.

— Paula Hawkins
pandapoo
pandapoo
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasomebunny somebunny
1454 0a79 390
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaprzysniadaniu przysniadaniu
pandapoo
8812 259d 390
pandapoo
3155 b1d7 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialeksandra leksandra
pandapoo
ile jeszcze mam być sama?
— już naprawdę nie umiem tak trwać tylko dla siebie
Reposted fromfrytkatosia frytkatosia vialeksandra leksandra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl