Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

3146 935e 390
Reposted fromerial erial viadoubleespresso doubleespresso
pandapoo
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viabylejaka bylejaka
pandapoo
Ostatnio mam twarz smutnego idioty i nie mam ochoty do śmiechu. Jest zbyt ładna pogoda i mam zbyt zbolałą duszę, żeby się cieszyć.
— Tomek Beksiński
Reposted frombylejaka bylejaka
pandapoo

Ogromnie chciała być równie beztroska jak jej rówieśnice, mieć takie samo jak one próżne przekonanie o własnej nieśmiertelności. Pragnęła niefrasobliwości swoich piętnastu lat, ale starając się ja osiągnąć, czuła pęd mijającego czasu. I tak ciężar konsekwencji stawał się wręcz nieznośny, a jaj myśli wirowały coraz szybciej, po coraz węższych kręgach.

— Paolo Giordano, Samotność liczb pierwszych
Reposted frombylejaka bylejaka
0621 5228 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viabylejaka bylejaka
pandapoo
Za dużo myślę przed snem. Zbyt często o rozmowach, które zapewne się nigdy nie odbędą. Zbyt często o zdarzeniach, które pewnie nigdy nie będą miały miejsca. Zbyt często o miejscach, które przywołują wspomnienia. Zbyt często o ludziach, o których już dawno powinnam zapomnieć.
Reposted frompomruki pomruki viabylejaka bylejaka
pandapoo
6136 f94f 390
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viabylejaka bylejaka

March 06 2017

pandapoo
Cóż, nie byłem kimś takim, kto wart byłby pamiętania.
— Wiesław Myśliwski, „Traktat o łuskaniu fasoli”
Reposted fromlifeless lifeless viabylejaka bylejaka
pandapoo
3405 0264 390
Reposted fromimyours imyours vialexxie lexxie
pandapoo

matt-douchene:

do u ever do something mildly impolite like not give a nice goodbye or not hold a door and spend the rest of the day thinking about it

Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry vialexxie lexxie
pandapoo
8398 59f7 390
M. Halber
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vialexxie lexxie
pandapoo
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie

teapotsubtext:

when the solution to a problem is to call someone

Reposted fromangelicroses angelicroses vialexxie lexxie
pandapoo
8947 0d1e 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaynis aynis
pandapoo
2223 b0fd 390
Reposted fromjustMeee justMeee vialexxie lexxie
7826 7312 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed vialexxie lexxie
pandapoo
3941 fb2f 390
Reposted fromdilemma dilemma vialexxie lexxie
pandapoo
pandapoo
Reposted fromczajnikq czajnikq vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl