Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

pandapoo
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromxcvbz xcvbz viasomebunny somebunny
pandapoo

Wiem tylko, że jednego dnia czuję się dobrze, życie jest słodkie i niczego mi nie potrzeba, a następnego rwę się do ucieczki, nie mogę znaleźć dla siebie miejsca i znowu się pogrążam.

— Paula Hawkins
pandapoo
pandapoo
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasomebunny somebunny
1454 0a79 390
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaprzysniadaniu przysniadaniu
pandapoo
8812 259d 390
pandapoo
3155 b1d7 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialeksandra leksandra
pandapoo
ile jeszcze mam być sama?
— już naprawdę nie umiem tak trwać tylko dla siebie
Reposted fromfrytkatosia frytkatosia vialeksandra leksandra
pandapoo
2239 66b8 390
Reposted fromseniorita seniorita vialeksandra leksandra
pandapoo
pandapoo
4473 8eb5 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viakoloryzacja koloryzacja
pandapoo
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viakoloryzacja koloryzacja
pandapoo
4927 56ac 390
Reposted fromexistential existential viapirania pirania
pandapoo
pandapoo
4132 8444 390
Reposted fromwdychamspaliny wdychamspaliny viasatyra satyra
pandapoo
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
pandapoo
8435 4627 390
Reposted fromtgs tgs viasatyra satyra

May 23 2017

5394 a362 390

mccoymostly:

laughoutloud-club:

Slayed alright

Have had this conversation.

Was epic.

7657 ab93 390

eluting:

I always wonder the stories behind abandoned places, especially abandoned homes.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl